Stiftinga Kulturverkstaden Magasinet skal leggja tilhøva til rette for kulturaktivitetar og kulturbasert næringsutvikling på Voss.
Det er 28 leigetakarar på huset.

Magasinet har ledige rom for tida. Ta kontakt for meir informasjon.

Sjå meir på vår facebook side.

VERKSEMDER

4& more

Lars Mossefinn

Tlf: 91710522
lars.mossefinn@gmail.com

KONTAKT

Geir Nymark

Grafiker

Tlf: 99433892
post@geirnymark.no

KONTAKT

Gro Nesheim Øvsthus

Keramikk

Tlf: 90853319
gro.ovsthus@gmail.com

KONTAKT

Klassisk Akupunktør BA

Lene Lenz Eriksen

Tlf: 94431499
eriksenlene@hotmail.com

KONTAKT

Reine linjer internett

Arne Vidar Brekke

Tlf: 48139462
arnevidar@reinelinjer.no

KONTAKT

Synneva Skintveit

Biletkunstnar

Tlf: 95979858
synneva.skintveit@baabrekko.com

KONTAKT

Balanse Akupunktur

Arne Morken

Tlf: 90056132
arne.morken@gmail.com

KONTAKT

Stein Kvarekvål

Organisasjonsutvikling

Tlf: 90858099
stein@vossutvikling.com

KONTAKT

Eli Wenche Lund-Johansen

Biletkunstnar

Tlf: 90685162
bulko@frisurf.no

KONTAKT

Evelyn Lillestøl Hauso

Billedkunstner

Tlf: 99313312
evl-ha@online.no

KONTAKT

Bjørn Sandnes

Frilansar

Tlf: 95141570
bsa88@online.no

KONTAKT

Emelie Waag

Tredesign

Tlf:
emeliewaag@gmail.com

KONTAKT

Voss Tredesign Erlend Hauge

Tredesign

Tlf: 45251366
vosstredesign@outlook.com

KONTAKT

Unik Print Voss AS

Grafisk design

Tlf: 95256692
jenssuleng@me.com

KONTAKT

Anne Rivenes

Frilansar

Tlf: 92450740
a-riven@online.no

KONTAKT

Annelise Thorbjørnsen

Frilansar

Tlf: 90994308
annelisevoss@gmail.com

KONTAKT

Angunn Hirth

Bokbinding

Tlf: 48068259
ahirth@online.no

KONTAKT

Grete Skarpeid

Saum

Tlf: 90202748
grete.skarpeid@gmail.com

KONTAKT

Kjartan Møen

Biletkunst

Tlf: 91377092
kjarm@online.no

KONTAKT

Unni Bryn

Interiørarkitekt

Tlf: 48131814
unni@unnibryn.no

KONTAKT

Bente Møn

Biletkunst

Tlf: 95239408
email@monartbyheart.com

KONTAKT

Anine Elisabeth Fjeldså

Bitetkunst

Tlf: 48422103
anine57@gmail.com

KONTAKT

Oddbjørg Vestrheim

Biletkunst

Tlf: 46901062
oddves@yahoo.no

KONTAKT

Dinah Varberg Sabri

Biletkunst

Tlf: 41609875
dinahsabri@hotmail.com

KONTAKT

KONTAKT MAGASINET

KONTAKTPERSON
STEIN KVAREKVÅL

Tlf: 908 58 099
stein@vossutvikling.com
KONTAKT MAGASINET
Kulturverkstaden Magasinet