Stiftinga Kulturverkstaden Magasinet skal leggja tilhøva til rette for kulturaktivitetar og kulturbasert næringsutvikling på Voss.
Det er 29 leigetakarar på huset.

Magasinet har ledig rom. Ta kontakt for meir informasjon.

Sjå meir på vår facebook side.

VERKSEMDER

4& more

Lars Mossefinn

Tlf: 91710522
lars.mossefinn@gmail.com

KONTAKT

Glimt

Margretha Østerdal

Tlf: 45391661
margretha.osterdal@gmail.com

KONTAKT

Geir Nymark

Grafiker

Tlf: 99433892
post@geirnymark.no

KONTAKT

Gro Nesheim Øvsthus

Keramikk

Tlf: 90853319
gro.ovsthus@gmail.com

KONTAKT

Klassisk Akupunktør BA

Lene Lenz Eriksen

Tlf: 94431499
eriksenlene@hotmail.com

KONTAKT

Matias I Ringheim

Biletkunst

Tlf: 93016572
mat@siomi.no

KONTAKT

Reine linjer internett

Arne Vidar Brekke

Tlf: 45881228
arnevidar@reinelinjer.no

KONTAKT

Synneva Skintveit

Biletkunstnar

Tlf: 95979858
synneva.skintveit@baabrekko.com

KONTAKT

Balanse Akupunktur

Arne Morken

Tlf: 90056132
arne.morken@gmail.com

KONTAKT

Stein Kvarekvål

Organisasjonsutvikling

Tlf: 90858099
stein@vossutvikling.com

KONTAKT

Eli Wenche Lund-Johansen

Biletkunstnar

Tlf: 90685162
bulko@frisurf.no

KONTAKT

Eli Fjose

Voss Muskelterapi – Massasje og structual bodywork

Tlf: 90871675
eli_fjose@hotmail.com

KONTAKT

Evelyn Lillestøl Hauso

Billedkunstner

Tlf: 99313312
evl-ha@online.no

KONTAKT

Brynhild Steine

Frilansar

Tlf: 48116089
brsteine@gmail.com

KONTAKT

Bjørn Sandnes

Frilansar

Tlf: 95141570
bsa88@online.no

KONTAKT

Emelie Waag

Tredesign

Tlf:
emeliewaag@gmail.com

KONTAKT

Voss Tredesign og Material Erlend Hauge

Tredesign

Tlf: 45251366
vosstredesign@outlook.com

KONTAKT

Unik Print Voss AS

Grafisk design

Tlf: 95256692
jenssuleng@me.com

KONTAKT

LEFT BRAIN MARKETING – ARE STEGANE

DIGITAL STRATEGI

Tlf: 92067649
as@leftbrain.no

KONTAKT

150 Yards Ahead AS Ingrid Brandseth

Design/saum

Tlf: 48036083
ibrandseth1@hotmail.com

KONTAKT

Anne Rivenes

Frilansar

Tlf: 92450740
a-riven@online.no

KONTAKT

Annelise Thorbjørnsen

Frilansar

Tlf: 90994308
annelisevoss@gmail.com

KONTAKT

Julian Stocker

Jaba dabadoo

Tlf: 90159859
hallo_hamster@me.com

KONTAKT

Stine Jørgensen

Vallerret AS

Tlf: 93616221
stine@attigomarketing.com

KONTAKT

Finn Burrows

FBM Independent

Tlf: 90159859
finnuk@hotmail.co.uk

KONTAKT

Angunn Hirth

Bokbinding

Tlf: 48068259
ahirth@online.no

KONTAKT

Grete Skarpeid

Saum

Tlf: 90202748
grete.skarpeid@gmail.com

KONTAKT

Kjartan Møen

Biletkunst

Tlf: 91377092
kjarm@online.no

KONTAKT

Unni Bryn

Interiørarkitekt

Tlf: 48131814
unni@unnibryn.no

KONTAKT

KONTAKT MAGASINET

KONTAKTPERSON
STEIN KVAREKVÅL

Tlf: 908 58 099
stein@vossutvikling.com
KONTAKT MAGASINET
Kulturverkstaden Magasinet